söndag, juli 12, 2009

Liberalism och konservatism: viktiga skillnader

Ibland har jag känslan att många som kallar sig konservativa egentligen bara är trångsynta, intoleranta och bakåtsträvande men kallar sig konservativa för att det låter bättre. Samtidigt är det kanske inte så rättvist att låta dessa representera konservatismen.

Med tanke på en artikel i SvD idag tänkte jag i alla fall lyfta fram vad jag uppfattar som två viktiga skillnader mellan liberaler och konservativa.

Konservativa talar gärna om värderingar som om de var de enda som hade sådana. Så är det naturligtvis inte. Alla människor har värderingar, inte minst de som är politiskt intresserade från olika läger. Vad som skiljer är inte om man har dem eller inte. Naturligtvis finns det en skillnad i vilka värderingar man har, det behöver vi knappt nämna. Men det finns också viktiga skillnader i vilken inställning man har till sina värderingar.

1) Liberalens inställning till sina värderingar är i grunden rationell. Om en värdering visar sig olämplig, dåligt underbyggd, orättvis, leder till oönskade konsekvenser eller liknande, så kan den ändras. Den till och med ska ändras. I en fri debatt vinner förhoppningsvis den bästa argumentationen och de bästa värderingarna.

Den konservatives inställning till sina värderingar är i stället sentimental. Värderingarna betraktas som om de i sig hade ett emotionellt värde, i mycket högre grad än vad som är fallet för liberalen. Dessutom ses värderingar som nära knutna till den egna identiteten. Man definieras av sina värderingar, men man ser sig också som en del av den tradition som värderingarna ingår i. Man motiverar gärna sina värderingar med att så har vi alltid gjort, så har jag lärt mig av mina föräldrar, och så vidare. Att erkänna att man har fel i någon norm eller värdering är betydligt känsligare för en konservativ än för en liberal. Att underkänna värderingarna innebär ett underkännande av traditionen, och då både värderingarna och traditionen ses som en viktig del av identiteten, blir ett erkännade av att man hade fel som att erkänna att det är något fel på en själv. Som om den som kom med den mer övertygande argumentationen på något sätt var bättre än en själv. Detta känns särskilt problematiskt för en konservativ, eftersom denne uppskattar uppdelning i hierarkier. Det är viktigt var man ligger till i hackordningen.

2) Liberalen gör tydligt åtskillnad mellan å ena sidan gemensamma regler och lagar, och å andra sidan personliga normer och värderingar. Att bryta mot samhällets lagar är förbjudet, men om någon bryter mot mina personliga normer så är det en sak jag får tåla.

Konservativa gör inte alls så tydlig åtskillnad. Det ideala för en konservativ är ett samhälle där alla delar precis samma normer. Om någon bryter mot samhällets lagar eller om någon bryter mot den konservatives personliga normer gör inte så stor skillnad för hur upprörd den konservative blir. Homosexualitet, hårdrock, ateism eller obegriplig konst kan betraktas som avskyvärt på ett sätt som inte är principiellt annorlunda mot synen på att snatta i en butik. Det avgörande är inte om det bryter mot lagen eller ej, det avgörande är om det bryter mot någon norm som den konservative har. Gillar den konservative hårdrock så är hårdrock ok. Gillar inte den konservative hårdrock så borde radion sluta att spela den där satanistiska hårdrocken.

Det finns förstås andra skillnader, men de här två skulle jag säga är särskilt viktiga.

tisdag, juli 07, 2009

STIM stämmer Allsång på Skansen

Ja, STIM har upptäckt att det finns gott om smitare bland de svenska stugorna.

Men jag kan redan nu avslöja målet för nästa steg i STIM:s rättfärdiga jakt på skurkar och banditer: Allsång på Skansen. Visst, SVT betalar STIM-pengar, men det förstår ju var och en att det inte räcker. Att bara få betalt en gång, det är ju fruktansvärt orättvist för de stackars skivbol... förlåt, artisterna ska det förstås vara.

Men de rättskaffens på STIM har nu i sin vishet insett att naturligtvis är det så att varje person som deltar i allsången i tv gör ett offentligt framförande för ett stort antal människor. Självklart måste de betala för detta. Först sjunger de ju för alla i publiken, och då måste de förstås betala STIM-avgift, som STIM generöst nog satt till endast 10 kr per person i publiken, dvs ca 40 000 per sjungande. Sedan framför de ju också det hela för tv-tittarna, och här har STIM i sin godhet bestämt sig för ett rabatterat pris: 10 öre per tittare och sjungande. De sjungande kommer alltså undan med knappt 100 000 per person, vilket får betraktas som ett vrakpris.

Naturligtvis kommer dessa avgifter att också inkrävas retroaktivt, till endast 10% månadsränta, plus indrivningsavgift, fakturaavgift, expeditionsavgift, moms, skatt, avgiftsavgift och allmäna avgifter. Den som behöver anstånd med betalningen erbjuds att inteckna sina organ eller familjemedlemmar till förmånliga priser.

Men de största smitarna hittills får nog tv-tittarna sägas vara. Också deras sjungande framför tv-n är förstås att betrakta som offentligt framförande, STIM har beräknat att i genomsnitt 4.75 familjemedlemmar och grannar kan höra en tittares framförande. Räkningar kommer att skickas ut i nästa vecka. Självklart också retroaktivt, med generös dröjsmålsränta.

För att övervaka vilka program svensken sjunger med i har man också inlett ett samarbete med den svenska trygghetens försvarare nummer ett, jag tänker förstås på FRA. Genom studier av klassikern "1984" har man inspirerats till att övervaka medborgarna via tvåvägs-tv. Den nya övervakningstekniken har inkorporerats i alla tv-apparater med märkningen HD-ready. Detta framgår inte alltid av apparatens specifikation, men var och en förstår ju att detta inte är någon upplysning som köparen har någon direkt nytta av ändå. Någon rättighet att känna till att man övervakas kan ju inte sägas finnas. Har man rent mjöl i påsen har man ju inget att oroa sig för, som det så vist heter. Skulle individen istället vara innehavare av smutsigt mjöl i sin respektive påse skall vederbörande naturligtvis skämmas och påläggas mjölavgift.

Frihetens Rättfärdiga Administratörer, FRA, har också äntligen färdigställt projektet som ska sätta stopp för medborgarnas kriminella okynnessjungande i duschen. Självklart är också detta att betrakta som offentligt framförande. Det privata är ju offentligt, eller vad det nu är kamrat Bodström brukar säga. Betalar man inte STIM-avgift före sitt framförande kommer varmvattnet automatiskt att avstängas efter att vederbörandes intvålning är klar. Man måste gratulera våra FRA-vänner till denna genialiska lösning.

Här har man också infört en finurlig betalningsmodell för att se till att ingen ton sjungs kriminellt. Varje ton och ord kommer att faktureras efter sin respektive popularitet. Att sjunga ordet "hjärta" på tonerna A och C i tredje oktaven kommer således att kosta 11 kr, medan mindre populära ord och toner blir något billigare. Att sjunga ordet "fimbulvinter" på en kombination av Fiss i första oktaven och femstrukna Bess kostar som exempel endast 7:50. Ytterligare 25 öres rabatt är möjlig om tonarten är H-moll. Eventuellt kommer också en tilläggsavgift beräknad per BPM att införas, samt en mycket berättigad straffavgift för den som använder sig av fortissimo. Personer som befinner sig på hörbart avstånd från framförandet faktureras förstås för lyssnadet i vanlig ordning. Vad som är "hörbart avstånd" schablonberäknas genom att att analysera information från de GPS-chip som snart inopereras i medborgarna.

Naturligtvis kommer FRA, STIM och Antipiratbyrån att förbehålla sig rätten att använda filmat material för lämpliga ändamål, däribland kommersiella. Detta är något vi alla kan glädjas åt, framställning av upphovsrättsskyddat material representerar ju alltid en civilisationens höjdpunkt. Lika självklart är att de filmade anses avstå sin rätt till ersättning för eller inflytande över hur materialet används. Som alla vet är det endast juridiska personer som har rättigheter, inte individer. Det är också väl bekant att inte heller individens integritet kan anses ha någon form av egenvärde, och detta gäller förstås särskilt när den så kallade integriteten, i den mening något sådant nu verkligen existerar, ställs mot bolags väl motiverade kommersiella intressen.

Andra glädjande nyheter är att den så kallade regionkodningen har varit så framgångsrik att konceptet nu kan utökas. Musik, film och annat material kommer nu att nations-, läns-, och kommunkodas. Att föra en låt över en kommungräns kommer att kosta 10 kr, att föra en film över en länsgräns 48 kr. Att föra material över nationsgränser kommer att förbjudas. Vid korsande av en nationsgräns kommer istället personens licensstatus att nollställas, så att rätten att spela upp köpt material i det lämnade landet automatiskt upphör. För att säkerställa att dessa avgifter betalas ordentligt kommer en schablon-STIM-avgift på pass, biljetter, bilar, bensin, cyklar, skotrar, hästar, rullskridskor, skateboards, skor, strumpor, sandaler och fotpuder att införas.

Utvecklingen går framåt! De kriminella elementen i vårt samhälle bekämpas alltmer med den fasthet de så väl förtjänar!

Det här inlägget får spridas fritt så mycket man vill. Men så är jag ju helt sjuk i huvudet också.