lördag, oktober 23, 2010

Måste teologerna förklara?

Teologi- det är ett missvisande ord egentligen. "Theos" betyder "gud", så ordet ger intrycket att teologi innehåller kunskap om Gud, analogt med exempelvis biologi och geologi. Så är förstås inte fallet. Teologi innehåller endast spekulationer om Gud, inte faktisk kunskap. Den innehåller kunskap om andra människors spekulationer och påståenden om Gud, men inte om Gud i sig själv. För några hållbara bevis har vi ju inte.

Lena Andersson skriver i DN idag att


"Om det är ”otillgängligt för vårt begränsade förnuft”, som det brukar heta, måste teologerna förklara varför de ägnar saken så mycken förnuftsmöda."

Vilket då väl syftar på att teologerna så ofta försöker sig på invecklade förklaringar till det ena eller andra, men när de pressas på svåra frågor i slutändan tenderar att gömma sig bakom mystik och fluffiga uttalanden om att Guds vägar är outgrundliga.

Måste då teologerna förklara? Ibland kan jag tycka att om religionen avstod från alla maktanspråk, så borde det egentligen inte vara nödvändigt. Då kunde vi se på religion som flugfiske, frimärkssamling och folkdans. En ofarlig hobby där beteendet i sig knappast är vetenskapligt grundat, men man gör det ändå för att det känns bra.

Går det att skapa en sådan ofarlig religion? Det borde inte vara omöjligt. Låt Svenska Kyrkan ligga och ludda till sig i några årtionden, så kanske vi börjar närma oss. Och det som på engelska kallas "unitarian universalism" ligger nog rätt nära redan idag.

Man kan fråga sig om teologi egentligen borde vara ett akademiskt ämne. I och för kan man ju studera folkdans på högskolan också. Det finns många kurser av hobbykaraktär. Klart, någon ska ju utbilda präster. Och dessa behöver förstås en hel utbildning som faktiskt inbegriper verklig kunskap. Kunskap om religion, historia, religiösa texter och så vidare. Man kan ju lära sig om kristendomen utan att det ställs krav på att man tror på den. Men kanske finns det också vissa delar som borde ligga utanför det akademiska systemet.