fredag, juli 18, 2008

Hur lite regeringen begriper om internet

Många har nog i samband med FRA-debatten undrat hur mycket de som sitter i regeringen egentligen kan om internet och nätverksteknik. Skulle regeringens ledamöter kunna förklara för en genomsnittlig väljare hur hela projektet egentligen fungerar rent tekniskt?

Den som har lyssnat på debatten svarar nog nej, och det kan kanske vara belysande med ett citat ur den berömda "En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet (Prop. 2006/07:63)" som blev det vi känner som just FRA-lagen (sid 88, sök på "ljus" i dokumentet):

"De signaler som inte sorteras ut genom sökbegreppen lagras inte utan försvinner och är inte åtkomliga för myndigheten. Tydligast illustreras detta av trådburen trafik. Denna består till övervägande del av signaler i form av rent ljus. Ljuset är bärare av data (ettor och nollor). Först när ljuset fångas in och lagras i ett datasystem går det att hantera ljuset och söka ut information. Det ljus som inte hanteras på detta sätt försvinner och är därmed borta."

"Tydligast illustreras detta..."?! De måste ju skämta! För snacka om vilseledande förklaring. Ljuset fångas in och lagras i ett datasystem? Därefter hanteras ljuset? Det ljus som inte hanteras är borta?

Så...de signaler som inte sorteras ut genom sökbegreppen, det är alltså detsamma som ljus som inte fångas in...? Tror regeringen alltså att man redan i fibern kan skilja intressant ljus från ointressant ljus bara genom att titta på det?

Min gissning är att författaren försöker skriva ner en förklaring han eller hon hört någon gång, men inte riktigt begripit...

För den som undrar, är det så här: I ena änden av en fiber skickas ljussignaler av en lysdiod eller laser. I andra ändan fångas ljuset upp av en fotocell eller fotodiod, och översätts därmed till elektriska signaler, som i sin tur hamnar i någon form av minne. Först när informationen befinner sig i ett minne kan den hanteras och filtreras med avseende på sökbegrepp.

Aktuella artiklar om FRA:
Få oroar sig att privata mejl blir lästa
Regeringen pressas till nya eftergifter
Svårt att samla majoritet
Ytterligare två stöder fp-upprop
"Regeringen måste nu backa"
Storebror laddar om efter FRA

1 kommentar:

JorgenL sa...

Funderar i ungefär samma banor..

Har gjort en datakommunikation för dummies på FRApedia som man borde hänvisa dem till...