torsdag, november 05, 2009

Hur lagen borde ändras

Några kommentarer om ett aktuellt fall angående nödvärnsrätten:

Det stora problemet med hur lagen är utformad ifråga om nödvärnsrätten är att lagstiftaren helt enkelt har smitit ifrån sitt ansvar. Det är i många fall svårt att veta hur mycket våld det kan vara rimligt att ta till i en nödvärnssituation. Om man bara tittar på lagen så är den verkligen inte till mycket hjälp. Är det rimligt att vanliga medborgare ska ha koll på vad som är praxis enligt tidigare domar i en sådan här situation? Det kan det rimligen inte vara.

Lagstiftare och rättssystem struntar alltså i att ge medborgare den information de behöver för att kunna fatta ett beslut i en nödvärnssituation. De är utlämnade till domstolarnas godtycke, utan att kunna veta på förhand vad bedömningen av en handling ska bli. Detta måste man göra något åt.

Sammanfattning av ett aktuellt fall: Skurken överfaller en kvinna i en bil och försöker strypa henne. A försöker stoppa överfallet, och slår skurken på axeln med ett tillhygge. Detta tycks dock inte ha satt stopp för skurken, som vänder sig om mot A. Det är här den knepiga situationen uppstår.

Vad kan A förvänta sig om skurkens avsikter? Skurken kan tänkas springa iväg, men skulle också kunna dra fram en kniv och hugga A, eller kanske ge A en rejäl spark i solar plexus så att han tappar andan och sedan inte kan försvara sig. Hur ska A kunna veta? Om A inväntar skurkens reaktion, kan det vara försent.

I det aktuella fallet väntade inte A, utan slog till skurken med tillhygget så att skallbenet spräcktes. Om skurken hade drigit fram en kniv hade detta antagligen varit motiverat. Hade han istället börjat springa hade det varit omotiverat.

Men hur ska A veta vad skurken tänker göra? Det är ju omöjligt. Domstolen tycks i det här fallet ha menat att A skulle ha inväntat en eventuell attack, men hade han gjort det kunde det ju ha varit något av det sista han gjorde. Det är inte rimligt att kräva detta av A.

Istället måste A få vara tillåten att fatta ett beslut utifrån den information han har. Han måste få utgå ifrån att om skurken använde en viss grad av våld mot kvinnan, så kommer skurken att använda samma grad av våld mot den som försöker stoppa honom. A borde alltså i detta fall kunna ha utgått ifrån att skurken hade för avsikt att använda en grad av våld som motsvarade strypningen av kvinnan. Om strypningen verkade vara avsedd att döda borde A således ha varit tillåten att utgå ifrån att skurken tänkte använda dödligt våld mot honom. I sådant fall är det knappast övervåld att banka ner honom med ett tillhygge.

Alltså: lagen bör ändras, och det bör skrivas in i lagen att:

*I en nödvärnssituation där det är oklart hur mycket våld en angripare kan tänkas ta till, får den som handlar i nödvärn utgå ifrån att angriparen kommer att använda lika kraftigt våld som tidigare har förekommit i situationen, oavsett om våldet har riktats mot den som handlar i nödvärn eller mot annan person eller personer.

Egentligen borde detta vara självklart. Tyvärr tänker inte alltid lagstiftare på det självklara.

12 kommentarer:

Anonym sa...

Så vad har vi lärt oss av denna domen ?!
Jo kära medborgare, om du råkar i trångmål och blir antastad, rånad, våldtagen eller håller på att bli mördad...RÄKNA INTE MED MIN HJÄLP !
Jag kommer nämligen bara att gå förbi, och låtsas som om det regnar....men lycka till.

Rickard H. sa...

Mycket bra!!!

Anonym sa...

Men snart blir det en ny lag: Då MÅSTE ingripa vid brott annars böder/fängelse för åskådarna.

Ingriper du åker du i finkan.

Allah Ackbar, Islam-logik är redan här. God is great?
No god is an asshole

profanum_vulgus sa...

Det verkliga fallet var ju så här:
A får ett samtal om att NN är ute och ränner. Eftersom A tycker mycket illa om NN så lägger han ett tungt tillhygge i bilens baksäte och åker med en kamrat ut och letar efter NN.

De hittar NN som påverkad och förvirrad har angripit en kvinna i en bil. A slår NN på axeln med tillhygget (något annat kan han inte träffa eftersom NN är i bilen). NN avbryter då angreppet och tar sig baklänges ut ur bilen. A slår då NN i huvudet med det tunga tillhygget så att det är nära att NN dör.

Vad som gäller för nödvärn är att man får använda ICKE UPPENBART OFÖRSVARLIGT våld. Men det är ganska ointressant här eftersom det andra slaget inte ens utdelades i nödvärn.
Frågan är då hur ska lagen ändras? Ska man få använda uppnebart oförsvarligt våld? Ska jag få skjuta ungarna som pallar mina päron? Ska jag få slå in pannan på tjejen som klämmer mig i rumpan? Ska jag få hoppa på huvudet på den som försöker tränga sig i kön på ICA?
Var vill du ha gränsen?

Kristian sa...

Ja, men det är ju det som är grejen. Lagen ger ingen tydlig gräns, utan är ganska luddig.

Om man får använda så grovt våld som angriparen tidigare använde i situationen, så innebär ju det en gränsdragning.

Dvs, du får klämma tillbaka på tjejen som klämmer på dig. Eller om någon som står framför dig i klämmer på den som står framför, så får du klämma på den personen för att avbryta vederbörandes klämmande. Eller använda någon annan typ av våld som inte är värre än klämmandet.

profanum_vulgus sa...

Det är väl precis det som INTE är grejen.
Du får använda så mycket våld att det inte är uppenbarligen oförsvarligt våldsanvändande.

Eftersom du vill ändra lagen så måste du väl anse att man ska få använda uppenbart oförsvarligt våld?

Kristian sa...

Naturligtvis inte. Det är frågan om ett tillägg.

För vad är det som är försvarligt och oförsvarligt våld?

Och vilken information får man utgå ifrån när man står där i situationen?

Domen ifråga säger att A skulle ha väntat på ny information. Han fick inte lov att grunda sin bedömning av hotbilden mot honom själv på det våld som hade använts mot kvinnan.

Han var tvungen att invänta en reaktion, för att därefter utifrån denna reaktion göra en ny bedömning av vad som var försvarligt våldsanvändande.

Det är detta jag menar är fel. Han borde inte ha behövt vänta. Han borde kunna grunda sin bedömning på hur allvarligt anfallet på kvinnan var.

Därför behövs det ett tillägg i lagen som säger att man inte behöver vänta, man kan grunda sin våldsanvändning på vad som hänt tidigare i situationen.

profanum_vulgus sa...

Det handlar inte om att vänta, det handlar om att nödvärn bara kan åberopas vid överhängande eller påbörjat brottsligt angrepp.

Jag kan inte gå in till grannen och hugga ihjäl honom och hävda att jag trodde att han skulle våldta min fru imorgon.
Eller tycker du det? Ska jag vara tvungen att vänta tills han verkligen våldtar min fru!!!???

Kristian sa...

Självklart kan du inte det. Och det är det ingen som har påstått.

Men antag att du kommer på grannen när han håller på att hugga ihjäl din fru. Antag att du bankar till honom över ryggen med ett basebollträ, och han stannar upp.

Får du nu anta att han kommer att försöka hugga dig också? Enligt utslaget i det aktuella fallet får du inte det. Du måste vänta tills han försöker hugga dig också. Det kan bli din död att vänta, men det måste du enligt domens logik.

Jag menar att du inte ska behöva vänta. Försökte han hugga din fru, så får du utgå ifrån att han kommer att göra detsamma mot dig. Och handla därefter.

Om han inte hade gjort någonting mot din fru i ögonblicket tidigare hade du naturligtvis inte fått göra någonting.

profanum_vulgus sa...

Nej något sådant kan du inte utläsa ur det här fallet.

Anta att någon drar i kläderna på någon annan som du inte är släkt med. Du slår denne med ett tillhygge och han slutar dra i kläderna och försöker hukande komma undan.
Bör du då slå honom i huvudet med tillhygget så att han nästan dör?

Varför tycker du att jag måste vänta tills han börjar hugga?

Kristian sa...

Ok, det verkar som att du är någon form av troll som medvetet misstolkar.

Flera gånger har jag sagt att den grad av våld man får använda mot någon måste stå i proportion mot vad denne har använt sig av tidigare. Och ändå...suck.

Vad får du ut av det egentligen? Det är ju slöseri med din tid också. Är den så lite värd?

profanum_vulgus sa...

Så du vill att nödvärnsrätten ska BEGRÄNSAS mer än idag????

Eller menar du att proportionen minimala ytliga blåmärken kontra spräckt skallben och nästan död är lagom?