onsdag, augusti 17, 2011

Irrelevant om Breivik är kristen

Var Anders Behring Breivik en kristen terrorist?

Den frågan har många ställt sig, och många svar går ut på att Breivik inte var någon riktig kristen. Man ställer upp olika kriterier för att vara kristen, och konstaterar att han inte uppfyller dessa.

Jag menar att frågan är fel ställd. Det är inte gärningsmannens identitet som är det intressanta. Identiteten är irrelevant för den som liksom jag förkastar föreställningar om kollektiv skuld. Människor som tillhör alla slags olika grupper begår hemska dåd. Det betyder inte att andra gruppmedlemmar är skyldiga.

Det avgörande är istället om gärningsmannen inspirerades av en viss lära eller inte. Man kan vara medlem i en religiös grupp och utföra våldsdåd av andra anledningar än gruppens lära. Då har läran ingen betydelse. Men man kan också inspireras av en lära utan att vara medlem i en grupp som omfattar läran. Extremister kan till exempel inspireras av andra sorters extremister ifråga om synsätt, metoder och retorik.

Strunt samma således, om islamister eller Anders Behring Breivik är riktiga muslimer eller riktiga kristna. Det avgörande är om de inspirerades av lärorna eller inte. Om de gjorde det, bör man fundera över dessas innehåll.

I både islam och kristendom finns det ju komponenter som extremister kan ta fasta på. Det är lätt att hitta verser i Koranen och Bibeln som uppmanar till eller förhärligar våld (ifråga om Bibeln främst GT och Uppenbarelseboken). Men framför allt finns det i dessa läror ett inbyggt svartvitt tänkande, eftersom det anses vara av så avgörande betydelse att ha rätt tro. Det finns en himmel och ett helvete, det finns gott och ont, och det finns vi som har den rätta tron och de som inte har det. En sådan svartvit uppdelning av människor är grogrunden för varje form av extremism. Så att Breivik planterar sig själv i den kristna myllan är inte alls så konstigt. Det finns förstås mycket i kristendomen som går på tvärs med hans dåd, men det behöver han inte bry sig om. Han ser vad han vill se, och han ser ett vi som har rätt, ett dem som som har fel, och en kamp dem emellan, vilket är precis vad han letar efter.

2 kommentarer:

Lelle sa...

Nu är det så att just i dessa kristna kretsar som man ofta pådyvlar fundamentalism pga sin bibeltro, har du den största delen vapenvägrare.

I t ex min familj har vi i tre generationer alla vägrat bära vapen. Från det hållet kommer ingen hets och hat.

Just pga den kristna tron är dessa frikyrkliga inte ens beredda att försvara sig i krig. Och det enda som förkunnas i deras kyrkor är att man skall älska alla människor (och Gud). Man åker t ex till u-länder först av alla för att hjälpa de som har det svårt.

Men OM någon kristen kyrka skall blandas in i det hela så är det Norska kyrkan, det är ju där han är medlem och deras tro ha bekänner.

Kanske är det de etablerade kyrkornas lite ljummare tro som ibland odlat nationalism och avståndstagande från bibelns negativa syn på våld. De fria kristna rörelse ser människan som en fri varelse som själva får ta ansvaret för sina liv.

Kristian sa...

Tja, olika troende fokuserar ju på olika delar av allt det varierande stoff som går att hitta inom kristendomen och bibeln.

Jag tror inte att Breivik ska ses som influerad av en specifik kyrka. Men det finns ju också fundamentalistiska kristna i exempelvis USA som är betydligt mindre pacifistiska. En del nationalistiska vapenkramande milisrörelser som också kallar sig kristna, till exempel. Breivik har säkert en hel del gemensamt med dessa, ifråga om vilka delar av religionen de tar fasta på.