söndag, augusti 05, 2007

Sju kan jag förstå, men fem?

Sverige behöver inte fler universitet, utan färre, säger Anders Flodström i bl. a. DN idag. Det kan jag hålla med om. Men när han förslår endast fem universitet, då har han helt klart hoppat i galen tunna.

Sju kan jag förstå. Göteborg, Lund, Linköping-Norrköping, Uppsala, Umeå-Luleå, Stockholm samt Karolinska Institutet. Det vore vettigt. Resten högskolor som är knutna till något av universiteten. Gott så.

Men när han säger fem, då tycks han mena att Uppsala, Stockholm och Karolinska Institutet ska slås ihop till ett "Stockholm/Mälardalen". Det är en dålig idé. Dels är det förstås misshandel av universitetens varumärken. Hur man än slår ihop dessa tre, blir den en degradering av minst två.

Flodström pratar om Imperial College i England. Men förslaget är lite som att föreslå att slå ihop Oxford och Cambridge. Tror någon de skulle ställa upp på det?

Karolinska Institutet är exempelvis rankat som världens femte främsta medicinska universitet. Det är välkänt över hela världen och har hög status. En underavdelning av "Stockholm/Mälardalen University" kan aldrig ha samma status. KI har funnits sedan 1810 och Uppsala Universitet sedan 1477. Kan verka lite fånigt, men i universitetsvärlden spelar det ändå en viss roll att ha anor och tradition. Det tar tid att bygga upp ett namn och anseende.

Och det skulle knappast fungera bättre organisatioriskt. Snarare vore det upplagt för revirstridigheter mellan de tre. Lojaliteten mot den egna, gamla organisationen kommer att leva kvar mycket länge, just på grund av att de är så väletablerade.

1+1 kanske blir tre ibland. Men 100+100 blir ofta bara 150, det visar erfarenheten av att slå ihop riktigt stora företag, ta Daimler-Chrysler till exempel.

Så visst, gärna sju. Men inte fem.

Stockholm/Malardalen University? Never heard of it!

5 kommentarer:

WysiWyg sa...

Ett annat skäl till att inte göra så torde väl vara det faktum att det skulle förkortas "S/M-Universitetet". ;-)

Jens Staal sa...

Jag tror att det snarare handlar om organisatoriska saker som att ha en rektor och universitetsledning etc. I detta scenario skulle även SLU delas upp på åtminstonde 3 universitet - stockholm/mälardalen, Skåne och Norrland vilket jag tror skulle vara bra.

Rent marknadsföringsmässigt tror jag att "uppsala universitet", "karolinska institutet" och "KTH" kan fortleva som varumärken även efter en sådan lösning. Fördelen är dock att man kan börja utnyttja synergieffekter, slå samman överlappande institutioner och få starka fokuserade forskningsområden. Det är trots allt mycket korta pendlingsavstånd i mälardalen. Ett starkt "bioteknikcentrum" av gamla uppsalas BMC, de "vita" delarna av SLU, KTH och KI skulle t.ex. vara mycket starkt!
Kvar på respektive ort (stockholm, uppsala och övriga högskoleorter i mälardalen) ligger givetvis undervisning på A och B nivå, medan högre nivå sker gemensamt i anslutning till forskningsinstitutionerna.

Jobbar just nu på VIB i belgien, där man gjort en annan lösning - där toppinstitutionerna från de olika flamländska universiteten är samlade under ett "institut" som inte är geografiskt definierat.

Anonym sa...

Flodström är stöpt i ingenjörsfållan och förstår inte varumärkens extrema betydelse, utan ser huvudsakligen universitet som forsknings- och utbildningsfabriker vars resurs- och produktionsflöden ska optimeras. Han är något av en dinosaurie på denna punkt.

Min gissning är att Flodström både kommer göra stor skada samt några bra saker i sin nya roll.

Anonym sa...

Min erfarenhet av Flodström är att han är mycket medveten om varumärkens betydelse, och med sina erfarenheter från Stanford är han en av få som inser att svenska universitet idag är massutbildningsanstalter som hellre satsar på genomströmning av studenter än elitforskning. Universitet som Stanford, MIT eller Harvard har ungefär samma budget som Lund eller Uppsala - men bara en tiondel av studenterna.

Till sist handlar det inte om varumärken utan vilken konkret 'impact' forskningen inom enskilda grupper vid de olika universiteten har. Skapa elituniversitet, tredubbla lönen för de bästa forskarna som redan visat att de drar in anslag och publicerar i världsklass.

Anders sa...

Det vore rimligare att slå samman Linköpings universitet med Stockholm/KTH än Luleå med Umeå. Ska en organisation kunna fungera måste man kunna ta sig fram och tillbaka mellan de olika delarna på samma dag.