torsdag, februari 04, 2010

Mycket dumt ska man läsa innan ögonlocken trillar ner

Denna nyhet kan väl ses om ett exempel på hur tidningar såsom DN och Dagen kan blåsa upp vad som egentligen är icke-nyheter till något stort.

Vad det handlar om är en ny bibelöversättning i Norge. Där har man frågat sig om hebreiskans almah ska översättas med "ung kvinna" eller "jungfru" i Jesaja 7:14. Eftersom man nu har valt "ung kvinna", tolkas detta som att Marias jungfrudom ifrågasätts. Här finns det nu skäl att påpeka en del saker:

1. I svenska biblar har vi haft "ung kvinna" sedan 1917 år översättning.

1917: "Så skall då Herren själv giva eder ett tecken: Se, den unga kvinnan skall varda havande och föda en son, och hon skall giva honom namnet Immanuel."

Bibel 2000: "Då skall Herren själv ge er ett tecken: Den unga kvinnan är havande och skall föda en son, och hon skall ge honom namnet Immanu El, 'Gud med oss'".

Hej alla tidningar, ni är bara 93 år efter er tid. Grattis.

2. Naturligtvis kan kristna hävda att texten syftar på Maria även om det står "ung kvinna". Man kan ju faktiskt vara jungfru och ung kvinna samtidigt, eller hur?

3. Det finns ett annat hebreiskt ord, bethulah, som mer tydligt betyder jungfru, oskuld. Vissa översättare menar att om personens oskuld hade varit det väsentliga hade man använt detta ord istället. Wikipediaartikeln som jag länkar till ovan beskriver kontroversen väl.

Det handlar alltså om en detalj där man kan ha olika uppfattningar, men det har faktiskt mycket mindre teologisk betydelse än vad vissa vill göra gällande, och det är definitivt inte fråga om någon nyhet.

De som vill se det hela som en profetia borde för övrigt ta och förklara varför grabben kom att kallas Jesus istället för Immanu El, varför det inte sägs något i NT om den gräddmjölk och honung som han enligt Jesaja 7 skulle födas upp på, och hur det kan komma sig att gossen enligt Jes 7:15-16 inte förstod vad som är gott och vad som är ont förrän först senare, om han nu var så gudomlig redan från födseln. Dessutom är födelsen ifråga ett tecken till kung Ahas, som bör ha varit död sedan rätt många århundraden vid början av vår tideräkning.

Tillägg: Idag konstaterar en insändare ungefär detsamma som jag.

2 kommentarer:

Anonym sa...

För mig belyser detta bibelöversättarnas och bibelöversättningarnas låga moral.

En översättning av en text, ägs av den som skrev ursprungstexten.

Att översätta 'almah' till 'jungfru' i betydelsen 'oskuld' är på gränsen till våld på texten. Jag ska som läsare själv få dra den slutsatsen, inte översättaren ÅT mig. Om vanliga romaner översattes så självsvåldigt som bibeln görs, skulle åteln dugga tätt över översättarna med tänjbara samveten.

'Betula' avser just 'oskuld' i specifik betydelse.

Kristofer Falkevall sa...

Den här debatten har ju varit igång ett tag nu och jag tycker att det hela är lite ironiskt.

Det finns ju faktiskt en översättning som visar hur betydelsen av ordet ”alma” uppfattades av hebreisk- och grekisktalande judar före Jesu födelse, före kristendomen, innan kyrkan fanns. Nämligen Septuaginta, den grekiska översättningen av Gamla Testamentet som av många i den här diskussionen uppfattas som självklart felaktig. De som gjorde den översättningen, ansåg uppenbarligen att ordet ”alma, ung kvinna” betyder ”oskuld”. Och detta trots att de, i egenskap av judar som levde före Jesus, knappast kan anklagas för att ha försökt anpassa översättningen i enlighet med sin kristna tro på jungfrufödseln, en anklagelse som annars verkar ganska vanlig mot dem som anser att ”jungfru” är en tillförlitlig översättning av ”alma”.

Om en grupp torahtrogna judar, som levde mer än 2000 år ”närmare” det samhälle som den aktuella texten skrevs i än vad vi gör, kommer fram till att den bästa översättningen av ”alma” är ”jungfru, oskuld”, borde vi då inte lyssna på dem?

Varför uppfattas det av oss som så orimligt att uttrycket ”ung, ogift kvinna” skulle betyda ”jungfru, oskuld, kvinna som inte har haft samlag”? Vi har ju en liknande betydelseglidning i t.ex. ordet ”ungkarl” och faktiskt exakt samma betydelseglidning i vårt ord ”jungfru”. Att en sådan betydelseglidning skulle finnas även på andra språk borde alltså inte vara så konstigt för oss.

Ungkarl betyder i vårt språk ”ogift man”. Men om någon om ett par tusen år skulle försöka översätta ordet till ett annat språk, skulle den personen mycket väl kunna få för sig att ordet ”ungkarl” betyder samma sak som ”ung karl”, dvs ”man kanske 15-20 år gammal”. Det är ju vad som står där: ungkarl, dvs ung karl, dvs man kanske 15-20 år gammal. Anledningen till ordets egentliga innebörd är antagligen det sätt som samhället fungerade på förr, då endast unga män normalt var ogifta och lite äldre män nästan alltid var gifta. I det samhället kom ”ung karl” att bli synonymt med ”ogift karl” och ordet ”ungkarl” fick betydelsen ”ogift karl” och ingenting annat. Och på det sätter används ordet fortfarande av oss.

Samma sak med vårt ord ”jungfru”, som kommer från tyskans ”Jungfrau”, dvs ”junge Frau” som betyder”ung kvinna”. Trots att vårt ord ”jungfru” av en översättare skulle kunna tas för att betyda ”ung kvinna, kanske 15-20 år gammal”, betyder det i både svenska och tyska ”oskuld, kvinna som inte har haft samlag”. Hur kommer det sig? Jo, antagligen för att det förr i tiden var så att nästan ingen kvinna hade samlag före äktenskapet, och nästan alla unga kvinnor var ogifta (och därmed oskulder), samtidigt som nästan alla lite äldre kvinnor var gifta (och därmed inte oskulder). I den samhällskontexten kom ordet ”jungfru, ung kvinna” att betyda ”oskuld, kvinna som aldrig har haft samlag”. När vi säger ”jungfru” idag faller det oss aldrig in att vi skulle säga ”ung kvinna, kanske 15-20 år gammal”, utan vi menar ”oskuld” och ingenting annat.

Känns betydelsen av vårt ”jungfru”, dvs ”ung kvinna”, igen från hebreiskans ”alma”, det ord vars översättning vi nu bråkar om? De som levde i det samhället och som översatte Gamla Testamentet till grekiska ca 200 år före Jesus, visar oss med sin översättning hur ordet uppfattades av dem. Och de översatte ”alma, ung kvinna”, inte med ”ung kvinna, 15-20 år gammal”, utan med ”oskuld, jungfru, kvinna som inte har haft samlag”.

Borde vi då inte lyssna på dem, i stället för att ett par tusen år senare komma här och säga att ordet ”alma, ung kvinna” bara måste betyda ”kvinna kanske 15-20 år gammal” och på inga villkor kan betyda någonting i närheten av ”oskuld” alls…